You are currently viewing Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności

Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności

szkoła ponadgimnazjalna

geografia

klasa 2

Autor: Weronika Hańczyk


Temat: Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności.

 

Po tej lekcji będziesz umiał/ła:

pixbay.com
  1. Podać różnice między mniejszością narodową, mniejszością etniczną, a społecznością etniczną.
  2. Podać różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami ludzkimi.

 

 

 

 

Drogi Uczniu,

przed Tobą wirtualna tablica. Swoją przygodę rozpoczynasz od zobaczenia filmu na temat ewolucji. Proszę „wychwyć” jak to się stało, że wyodrębniły się różne odmiany człowieka (czynniki mutacji). Zrób do filmu krótką notatkę. Następnie podążaj zgodnie z cyframi na tablicy.

 

 

Na koniec zapraszam na krótką grę 🙂 Miłej zabawy!

 

Powodzenia:)

Dla nauczyciela:

E4-SRE-GEO-1.0-II-8.9 charakteryzuje strukturę etniczną i narodowościową ludności świata;

 

 

.