You are currently viewing Znaki drogowe

Znaki drogowe

Szkoła podstawowa
Technika
klasa 4
Autor: Joanna Wilmańska


Temat : Znaki drogowe

 

NaCoBeZu:

– dowiesz się co to jest znak drogowy i gdzie go możemy ustawić,

– zobaczysz jak wyglądają znaki drogowe w innych krajach,

–  poznasz rodzaje znaków i utrwalisz sobie wiedzę za pomocą gry.

Treść lekcji:

Większość z nas lubi chodzić na spacery. Idąc  rozglądamy się wokół siebie. Przy drodze często umieszczone są kolorowe oznaczenia. Pewnie już wiesz, że są to znaki drogowe. Może nawet wiesz co oznaczają niektóre z nich? Czy wszystkie wyglądają tak samo? Czym się różnią?

Znaki drogowe są jak zasady w grach. Jeżeli ich przestrzegamy, możemy czuć się bezpieczniej.

Obejrzyj prezentację, postaraj się zrobić notatki lub zapamiętać to, co będzie ci potrzebne.

Jeżeli masz ochotę, to zagraj w grę.

Gra- Znaki drogowe

Czy jest coś, przed czym chcesz ostrzec? Może chcesz czegoś zakazać? Nakazać, by ktoś coś zrobił? A może masz do przekazania ważną informację?

Zaprojektuj odpowiedni znak. Pamiętaj o tym, że znaki różnią się wyglądem w zależności od tego, co chcą nam przekazać. Narysuj go, namaluj lub wykonaj model własnego pomysłu.

Jeżeli wolisz wykonać model znaku według wskazówek, to poniżej znajdziesz pomoc.

Do wykonania modelu twojego znaku możesz użyć:

  • patyczka np. do szaszłyków lub lodów;
  • białej kartki;
  • przyborów: nożyczki, linijka, ołówek, cyrkiel, kredki lub farby, taśma klejąca;
  • plastelina.

Narysuj kształt swojego znaku na białej kartce. Ostrożnie go wytnij. Na wyciętym z kartki elemencie namaluj lub narysuj swój znak. Obróć go rysunkiem do dołu. Przyłóż patyczek i przyklej go do znaku kawałkiem taśmy klejącej. Przygotuj z plasteliny podstawkę pod znak. Wbij w plastelinę patyczek z umocowanym znakiem.

Czy plastelina nadaje się na podstawkę? Jak uważasz – jakie ma wady i zalety? Czego możemy użyć zamiast niej?

Pamiętaj o tym, by posprzątać po sobie. Resztki materiałów użytych do pracy wyrzuć do odpowiednich pojemników. Pomożesz w ten sposób chronić środowisko.

Podstawa Programowa:

Wymagania ogólne:
I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).
III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
V. Rozwijanie kreatywności technicznej.

Cele szczegółowe:
II. Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:
1. bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta.

III. Inżynieria materiałowa. Uczeń:
1. rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne);
2. określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;
3. charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;
4. dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;
5. dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;
6. racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami.

VI. Technologia wytwarzania. Uczeń:
1. rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;
2. dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;
3. dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;
4. bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;
5. opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;
6. reguluje urządzenia techniczne;
7. dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;
8. dokonuje montażu poszczególnych części w całość;
9. stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND