You are currently viewing Znaczenie wody w życiu człowieka

Znaczenie wody w życiu człowieka

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Jolanta Sikorska


Temat : Znaczenie wody w życiu człowieka

 

Po lekcji będziesz umiał/umiała:

– omówić znaczenie wody w życiu człowieka;

– wymienić sposoby oszczędzania wody;

 

Przed Wami wirtualna tablica, na temat znaczenia wody w życiu człowieka.

Okna kryją w sobie cenne materiały. Zaczynamy od krótkich zajęć ruchowych. Potem  obejrzycie film na temat znaczenia wody i sposobów jej oszczędzania. W następnym oknie kryje się zadanie do wykonania, dalej znajdziecie doświadczenie z wodą i na koniec krótka bajka w ramach powtórki.

https://padlet.com/jolcias85/lk0gtbbyrkta

Powodzenia!

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

IV.6 Umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;

 

IV.9 Umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;

 

III.1.1 Wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

 

 

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND