You are currently viewing Znaczenie wody w życiu człowieka

Znaczenie wody w życiu człowieka

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa: 1-3
Autor: Jolanta Sikorska


Temat : Znaczenie wody w życiu człowieka

 

Po lekcji będziesz umiał/umiała:

– wyjaśnić co to jest ekologia;

– segregować śmieci;

– dbać o środowisko;

 

Przed Wami wirtualna tablica, dotycząca Dnia Ziemi

Okna kryją w sobie cenne materiały.

  1. Zaczynamy od ekologicznej bajki.
  2. Później wyjaśnimy sobie czym jest ekologia.
  3. W następnym oknie kryje się piosenka Ziemia to wyspa zielona – wysłuchajcie jej, zaśpiewajcie razem, dalej znajdziecie pytanie, na które spróbujecie odpowiedzieć.
  4. Przypomnijcie sobie jak należy segregować odpady – jaki kolor powinny mieć kosze przeznaczone na odpady.
  5. I już na koniec wykonajcie plakat promujący Dzień Ziemi i wykonajcie karty pracy według poleceń.

https://padlet.com/jolcias85/k3ijoyy6c8h6qwvr

 

 

Powodzenia 🙂

 

 

Dla nauczyciela:

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

IV.6 Umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;

 

IV.8 Umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń;

 

IV.9 Umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;

 

I.2.3 Wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

 

I.6.2 Korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;

 

III.1.1 Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

 

III.1.2 Wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

 

IV.1.4 odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;

 

IV.1.7 Odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;

 

IV.1.8 Segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania

 

IV.2.4 Dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

 

V.2.1 Rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;

 

VI.1.1 Planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;

 

VIII.2.3 Śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka utworów patriotycznych i historycznych;

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND