You are currently viewing Zmieniamy czcionkę, kolor i wielkość liter w języku HTML

Zmieniamy czcionkę, kolor i wielkość liter w języku HTML

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7- 8

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń zna i potrafi korzystać ze znacznika font i jego parametrów color, size, face.
  • Uczeń zna dostępne kolory, czcionki i w razie potrzeby potrafi wyszukać interesujące go informacje.

Videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

Źródło kanał Youtube Edukacja na maxa

 

Podstawa programowa:

Projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

  • pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
  • prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

W algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.