Zmiany w przemyśle Niemiec

szkoła podstawowa

geografia

klasa 6

Autor:  Agnieszka Jaworska


Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

https://pixabay.com/pl/photos/niemcy-map-niemcy-mapa-2718374/

 

 

Cele lekcji:
1. Dowiesz się, jakie są cechy środowiska geograficznego Niemiec.
2. Poznasz znaczenie przemysłu w niemieckiej gospodarce.
3. Zdobędziesz informacje o przyczynach zmian w niemieckim przemyśle.

 

 

Na dobry początek…

Niemcy są znani na całym świecie z produkcji samochodów, sprzętu elektronicznego, optycznego i lekarstw.

Zastanów się… Czy potrafisz wymienić nazwy 3 wielkich nowoczesnych firm, których siedziby są zlokalizowane w Niemczech?

Jednym z najbardziej znanych niemieckich zakładów produkcyjnych jest fabryka Volkswagena, która istnieje od 1938r. Samochody w niej produkowane miały być niedrogie i dostępne dla każdego, stąd nazwa Volkswagen, czyli w dosłownym tłumaczeniu „samochód ludu”. Zobacz fragment filmu pokazującego, jak z kawałka stali produkuje się samochody w fabryce Volkswagena w Wolfsburgu:

 

Niemcy dzięki rozwojowi przemysłu, w tym przemysłu przetwórczego osiągnęli wysoki poziom rozwoju gospodarczego. W tej części lekcji zapoznaj się z prezentacją, aby dowiedzieć się:

 • Jakie są cechy środowiska przyrodniczego Niemiec?
 • Jakie gałęzie przemysłu odgrywały ważną rolę w gospodarce Niemiec do lat 60-tych XXw.?
 • Jak nazywa się land w którym powstały pierwsze zakłady przemysłowe?
 • Co dzieje się na obszarach, gdzie kopalnie i huty zostały już zamknięte?

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zmiany-w-przemyśle-Niemiec_prezentacja.pdf”]

Wiesz już, że w przemyśle Niemiec zaszły znaczące zmiany w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Teraz rozwiąż następujące zadania:

Zadanie 1.

Rekultywacja to działanie mające na celu zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku działalności przemysłowej człowieka.

Podaj 3 przykłady zagospodarowania terenów i budynków po zlikwidowanych kopalniach w Niemczech.

 Zadanie 2.

Ponumeruj zdania od 1 do 5, aby przedstawiały one historię zmian niemieckiego przemysłu.

 • Rekultywacja terenów poprzemysłowych.
 • Spadek opłacalności wydobycia węgla i produkcji stali.
 • Likwidacja kopalń i hut.
 • Ogromne znaczenie górnictwa i hutnictwa.
 • Wzrost znaczenia przetwórstwa przemysłowego.

Wiesz już, jak istotną rolę w gospodarce Niemiec odgrywa przetwórstwo przemysłowe. W Niemczech produkuje się samochody osobowe takich znanych firm, jak: Volkswagen, BMW, Mercedes, ale nie tylko… Produkuje się tutaj również największe statki wycieczkowe na świecie! W ogromnej stoczni Meyer Werft w Pepenburgu wyprodukowano w 2019 roku statek pasażerski, o długości 347m, który pomieści 4180 pasażerów i 2000 członków załogi.
Czy jesteś ciekawy/a jak produkuje się taki olbrzymi statek? Zobacz filmik!

Teraz czas, aby sprawdzić swoją wiedzę. Czy wiesz już wszystko o zachodnim sąsiedzie Polski? – rozwiąż
krzyżówkę, aby się o tym przekonać. Klikaj w hasła, a pojawią się pytania. Odpowiedzi wpisuj korzystając
z klawiatury.

Podsumowanie:
Zapamiętaj!

 1. Niemcy to państwo składające się z 16 krajów związkowych nazywanych landami.
 2. Terytorium Niemiec jest zróżnicowane pod względem ukształtowania powierzchni. Występują tu góry np. Alpy, wyżyny np. Wyżyna Bawarska oraz niziny np. Nizina Niemiecka.
 3. Gospodarka Niemiec należy do najlepiej rozwiniętych na świecie.
 4. Obszarem największej koncentracji przemysłu jest Zagłębie Ruhry, położone w Nadrenii Północnej-Westfalii.
 5. Najważniejszą rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe w tym m.in. produkcja samochodów osobowych, sprzętu elektronicznego i optycznego oraz lekarstw.
 6. Tereny zniszczone przez górnictwo i hutnictwo są poddawane rekultywacji.

Dla chętnych…

Chcesz zobaczyć więcej?

Wybierz się na wirtualną wycieczkę po stolicy NiemiecBerlinie. Możesz przemieszczać się korzystając z myszki lub klawiatury.

WIRTUALNA WYCIECZKA-KLIKNIJ

 

Dla nauczyciela:
Realizacja podstawy programowej – treści nauczania – wymagania szczegółowe:
VIII. Sąsiedzi Polski: Przemiany przemysłu w Niemczech;
Uczeń:
1. charakteryzuje przemiany w strukturze przemysłu w Niemczech na przykładzie Nadrenii Północnej Westfalii.

 

 

 

 .