You are currently viewing Zjednoczenie państwa polskiego

Zjednoczenie państwa polskiego

Autor: Arkadiusz Pater

Kanał YT autora: CoZaHistoria

klasa 5 szkoły podstawowej

klasa 1 szkoły ponadpodstawowej

Temat: Zjednoczenie państwa Polskiego

Cele:

  1. Dowiesz się, kto i jakie próby zjednoczenia kraju przeprowadził na przełomie XIII i XIV wieku.
  2. Przedstawisz działania Władysława Łokietka.
  3. Dowiesz się, jaki wpływ na zjednoczenie kraju miał Kościół.
  4. Opowiesz o panowaniu Władysława Łokietka i problemach z zakonem krzyżackim.

 

Materiały dodatkowe:

https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/DLNgxQuMu

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1122

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=905

Zagadnienia z podstawy programowej

Szkoła podstawowa

Dział VI Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

5) Uczeń charakteryzuje proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, wskazując na rolę władców piastowskich (ze szczególnym uwzględnieniem Władysława Łokietka) oraz Kościoła.

Szkoła ponadpodstawowa

Dział X. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

Uczeń:

  1. charakteryzuje proces przezwyciężenia rozbicia politycznego ziem polskich, ze wskazaniem na rolę władców i Kościoła;
  2. zestawia najważniejsze wydarzenia z okresu rozbicia dzielnicowego i dziejów Europy.

Dział XII. Polska w XIV–XV w.

Uczeń:

  1. opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV–XV w.;
  2. charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej;