You are currently viewing Zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia

Autor: Emilia Nadolnik

Przyroda

Klasa 4

Szkoła Podstawowa


 

Temat: Zdrowy styl życia 

 

Co powinieneś wiedzieć po lekcji?

Będę znał zasady zdrowego stylu życia.

Będę znał zasady zdrowego odżywiania się.

Będę potrafił wymienić zasady dobrego odpoczynku. 

Będę pamiętał zasady higieny osobistej. 

 Zapoznaj się z poniższą prezentacją i wykonaj polecenia  w niej zawarte:

zdrowy-styl-życia-praca-zdalna

 

Podstawa programowa:

E2-PODST-PRZYR-2.0-V.10 opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).  

 

E2-PODST-PRZYR-2.0-V.1 proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane;