You are currently viewing Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4 i 5

autor: Anna Foks


Temat: Czym się różni zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego?

Dzięki tej lekcji:

1. dowiem, co to są zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

2. Nauczę się odróżnić zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego.

 

Kiedy mówimy czy piszemy, używamy wypowiedzeń czyli tego, co zaczyna się dużą literą a kończy np. kropką. Jeżeli w tym wypowiedzeniu znajdzie się czasownik w formie osobowej (czyli taki, dla którego mogę określić osobę wykonującą czynność), możemy mówić o zdaniu.

Pierwszym typem zdań są zdania pojedyncze, bo mają tylko jeden taki czasownik (jedno orzeczenie). Jednak możesz czasem usłyszeć, że jakieś zdanie jest nierozwinięte, a inne – rozwinięte. Co to znaczy? Zobacz poniższą prezentację, a wszystko stanie się jasne.

 

Jeżeli już rozumiesz, czym różni się zdanie pojedyncze nierozwinięte od zdania pojedynczego rozwiniętego, sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując ćwiczenie:

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala na zrealizowanie punktu z podstawy programowej:

Uczeń:

II.1.12) rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie), równoważniki zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej

II.1.1) rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście.