Zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie w MS Paint

szkoła podstawowa

informatyka

klasa- 3 – 4

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń zna i potrafi korzystać z narzędzi służących do wycinania, kopiowania i wklejania
  • Uczeń zna zależność pomiędzy wytnij i kopiuj, a wklej
  • Uczeń rozumie jak działa przezroczystość podczas nakładania na siebie obrazów

Materiał do lekcji:

Podstawa programowa:

Tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:

  • obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
  • obiekty z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych

Przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami:

  • tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem