You are currently viewing Zastosowanie logarytmów

Zastosowanie logarytmów

Przedmiot: Matematyka

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Klasa III

Dział: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Autor: Monika Jasiulewicz, Maria Kaliszan – Kaźmierczak, Beata Maciej (lekcja powstała w ramach projektu dla nauczycieli matematyki realizowanego przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd”  Centrum Cyfrowego)

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Czym jest skala Richtera.
  2. Jak obliczyć, jaki procent informacji zapomnisz po określonym czasie.
  3. Jak określić czas, po którym nastąpi podwojenie kapitału na lokacie.
  4. Czym jest skala pH.
  5. Jaki ma sens fizyczny decybel.
  6. Jak wykorzystano logarytmy do wykrywania przestępstw.

 

Poniżej znajdziesz videolekcje, prezentacje dostosowane dla osób słabowidzących, arkusze do ćwiczeń, kartę pracy i test podsumowujący lekcję o sześciu różnych zastosowaniach logarytmów w życiu codziennym.

Link do lekcji:

www.thinglink.com/scene/1069880817368432642

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń,
  2. rozwiązuje proste równania logarytmiczne, korzystając z własności funkcji logarytmicznej,
  3. wykorzystuje własności funkcji logarytmicznej do rozwiązywania zadań o kontekście praktycznym.