You are currently viewing Zasady gry w szachy

Zasady gry w szachy

szkoła podstawowa

szkoła pasji

zajęcia artystyczne i kreatywność

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń zna nazwy bierek szachowych
  • Uczeń potrafi wskazać jak bierki potrafią się poruszać
  • Uczeń wie jak nazywa się pole do gry w szachy
  • Uczeń zna cel gry i potrafi wskazać różnicę pomiędzy szachem, szachmatem i patem

Materiał w oparciu o książkę „Szachy: Praktyczny przewodnik ” J.Eade

Podstawa programowa:

-wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.;

– przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne;