Zapraszamy do współpracy!

Drodzy nauczyciele, doradcy zawodowi / drogie nauczycielki, doradczynie zawodowe!

Zachęcamy Was do dołączenia do naszego zespołu projektowego LEKCJE W SIECI i tworzenia materiałów z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej na różnych poziomach edukacji. Jeżeli jesteś zainteresowany / zainteresowana – napisz na adres: katarzyna.banaszak@lekcjewsieci.pl.

Schemat lekcji zdalnej, który zamieścimy na niniejszej stronie, może wyglądać następująco:
Autor / Autorka:
Przedmiot / obszar: preorientacja zawodowa / doradztwo zawodowe
Poziom:
Klasa:
Temat lekcji:
Dwa kluczowe cele lekcji (w języku ucznia)
Uczeń:
Ćwiczenie wprowadzające w temat lekcji
Nagranie (20 – 30 minut)
Zadanie na podstawie nagrania
Ćwiczenie podsumowujące
Obszar tematyczny z rozporządzenia (tego, który jest w załączeniu)
Załącznik – prezentacja multimedialna
Polecane linki do artykułów, narzędzi, ciekawych ćwiczeń