You are currently viewing Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

szkoła podstawowa

matematyka

klasa 5

Autorzy:

Scenariusz i nagranie: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska, Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki, Agnieszka Banasikowska

Korekta: Andrzej Pieńkowski

NACOBEZU, czyli cele lekcji. 

Uczeń wie:

  – co oznacza symbol % (procent),

  – jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą ułamka zwykłego,

  – jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą liczby dziesiętnej,

  – jak zapisać dowolny ułamek w postaci procenta.

 

Podstawa programowa: MAT-SP46-XII.1
Uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej