You are currently viewing Zagadki… jako pomysł na utrwalenie ortografii?

Zagadki… jako pomysł na utrwalenie ortografii?

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2-3
Autor: Aleksandra Bębas


Temat: Części mowy – marsz do głowy!

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Przypomnisz sobie części mowy jakie poznałeś w klasach 1-3.
2. Będziesz doskonalić umiejętność rozróżniania części mowy.

Przed Wami wirtualna tablica, dotycząca gramatyki języka polskiego. Na początku krótkie przypomnienie części mowy z jakimi mieliście do czynienia w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Następnie będzie czas na utrwalenie wiedzy przez zabawę, wykorzystując gry dydaktyczne.
Bawcie się dobrze:-)

https://padlet.com/olabebas79/fss4cxkahgvn1t9m

 

Informacje dla nauczyciela:
( realizacja zagadnień z podstawy programowej)

Uczeń:

e.polonistyczna

– rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki; stosuje je w poprawnej formie ( I.5.5)
– czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane (I.3.2)
– korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników, encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania ( I.6.2)

e. informatyczna

– posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania (VII.3.1)
– korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych (VII.3.3)

Wykorzystane materiały:
http://learningapps.org/watch?v=1iibp59k

 

 

 

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND