You are currently viewing Zadania z wprowadzenia do procentów

Zadania z wprowadzenia do procentów

szkoła podstawowa

matematyka

klasa 5

Autorzy:

Treści zadań: Andrzej Pieńkowski, Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

NACOBEZU, czyli cele lekcji.

Uczeń wie:

  • określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany,
  • zamianę liczby dziesiętnej na procent,
  • zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent,
  • obliczanie procentu z danej liczby,
  • zamianę procentu na ułamek zwykły,
  • znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik dziesiętny).

Ćwiczenia interaktywne

Poziom 1 (łatwy) – kliknij!

Poziom 2 (średni) – kliknij!

Poziom 3: (zaawansowany)- kliknij!

Podstawa programowa: 

MAT-SP46-XII.1

Uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej.

MAT-SP46-XII.2

Uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%.

MAT-SP78-V.2

Uczeń oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b.

MAT-SP78-V.3

Uczeń oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a.

MAT-SP78-V.4

Uczeń oblicza liczbę b, której p procent jest równe a.