You are currently viewing You can run like a cheetah. Potrafisz biec jak gepard.

You can run like a cheetah. Potrafisz biec jak gepard.

szkoła podstawowa

język angielski

klasa 2-3 SP

Autor: Marzena Wywrocka

blog – https://easyteachingideas.blogspot.com/

Temat: You can run like a cheetah. Potrafisz biec jak gepard.

Po tej lekcji poprawnie:

 • nazwiesz 12 zwierząt,
 • powiesz, jakie czynności potrafią wykonać zwierzęta.

Słownictwo:

 • nazwy wybranych zwierząt
 • nazwy czynności: clap, climb, dance, fly, hop, jump, run, stand, stomp, swim, waddle, walk,
 • You can + nazwa czynności + like a/an + nazwa zwierzęcia

Przygotuj:

 • słownik, np. https://ling.pl/
 • smartfon / laptop / komputer oraz dostęp do Internetu
 • kartka (zeszyt), kredki

ZADANIE 1

Obejrzyj film. Poznaj czynności, jakie potrafią wykonywać różne zwierzęta. Powtarzaj nazwy czynności i nazwy zwierząt razem z bohaterką filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=d8SbAkn3uvs&t=47s

 

ZADANIE 2

Co to za zwierzę? Ułóż nazwy i przeczytaj wyraz.

Zwierzęta

 

ZADANIE 3

Sprawdź się. Dopasuj nazwy zwierząt do ich nazw.

 https://learningapps.org/10000899

ZADANIE 4

Powiedz, które zwierzę potrafi?

 • CLAP Who can clap?
 • CLIMB Who can climb?
 • DANCE Who can dance?
 • FLY Who can fly?
 • WALK Who can walk?

Możesz nazwać inne zwierzęta i powiedzieć, co potrafią.

ZADANIE 5

W zeszycie lub na kartce narysuj swoje ulubione zwierzę. Podpisz je. Napisz, jakie czynności potrafi wykonać Twój ulubieniec.

This is a picture of my favourite animal.

It is a / an ….

It can …

króliczek

Opcjonalnie / Materiały dodatkowe

WORKSHEET 1

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Worksheet1Animals.pdf” title=”Worksheet1 Animals”]

Karta pracy do pobrania

WORKSHEET 2

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Worksheet2-Animals.pdf” title=”Worksheet2 Animals”]

Karta pracy do pobrania

PICTIONARY / MEMORY obrazkowo-wyrazowe

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/pictionary-Animals.pdf” title=”pictionary Animals”]

Karta pracy do pobrania


 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

          12) przyroda wokół mnie;

 1. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

        2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są                  wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;

 

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1). powtarza wyrazy i proste zdania;

2). tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

 

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

3). pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.