You are currently viewing Wyprawa po skarb

Wyprawa po skarb

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Aleksandra Stolarczyk


Temat : Wyprawa po skarb

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Poćwiczysz odejmowanie z zakresie 100.
2. Sprawdzisz, czy potrafisz myśleć logicznie.

 

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  • kartka A4, 
  • przybory piśmienne.

Obejrzyj prezentację i wykonaj zadania zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, że przeglądając prezentację w każdej chwili możesz powrócić do każdego z oglądanych slajdów.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć prezentację:

https://view.genial.ly/5e77ac110fcfb90d9f9a98cc/game-breakout-wyprawa-po-skarb

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się,
  • analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania.

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND