You are currently viewing Wykres wielomianu

Wykres wielomianu

Przedmiot: Matematyka

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Klasa II

Dział: Wielomiany

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak naszkicować wykres wielomianu o podanym wzorze.
  2. Jak odczytać wzór wielomianu na podstawie wykresu.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/05/wykres_wielomianu.pdf”]

 

Link do karty pracy i filmów na blogu autorki:

https://cinematma.weebly.com/wykres-wielomianu

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. szkicuje wykres wielomianu, wyznaczając jego pierwiastki,
  2. szkicuje wykres wielomianu, mając daną jego postać iloczynową,
  3. dobiera wzór wielomianu do szkicu wykresu.