You are currently viewing Współczynniki i stopień wielomianu

Współczynniki i stopień wielomianu

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna

Przedmiot: Matematyka

Klasa: Klasa II technikum lub I liceum

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak ze wzoru wielomianu odczytać jego współczynniki i stopień.
  2. Jak zapisać wzór wielomianu znając jego współczynniki i stopień.
  3. Jak obliczyć wartość wielomianu dla podanych argumentów.
  4. Jak obliczyć współczynnik znając wartość wielomianu dla argumentu.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.

 

Karta pracy „Współczynniki i stopień wielomianu”

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/współczynniki_i_stopień_wielomianu.pdf”]

 

 

Wszystkie materiały z dzisiejszej lekcji znajdziesz również na blogu autorki – KLIKNIJ!!!

 

Informacje dla nauczyciela

Ta lekcja pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. Podaje przykłady wielomianów, określa ich stopień i podaje wartości ich współczynników.
  2. Zapisuje wielomian w sposób uporządkowany.
  3. Oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu.
  4. Wyznacza współczynniki wielomianu, mając dane warunki.