You are currently viewing Wprowadzenie do programowania w języku Python – Pisanie programu w języku Python w trybie skryptowym, stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń

Wprowadzenie do programowania w języku Python – Pisanie programu w języku Python w trybie skryptowym, stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7- 8

autor – Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

 • poznasz zmienne oraz dwa typy danych:
  – str – łańcuchy znaków
  – int – liczby całkowite
 • poznasz sposoby wprowadzania danych z klawiatury za pomocą funkcji input() oraz wypisywania na ekranie za pomocą metody f-string.
 • nauczysz się instrukcji warunkowej if/else.

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

część 1.

część 2.

Linki do elementów wspomnianych w materiale:
https://pastebin.com/VyMBgt9Y

 

Podstawa programowa:

 • Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
  Uczeń:
  – projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów.