Wprowadzenie do MS Paint

szkoła podstawowa

informatyka

klasa- 3 – 4

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń zna podstawowe narzędzia znajdujące się na pasku narzędzi
  • Uczeń odróżnia funkcje Koloru 1 i Koloru 2
  • Uczeń potrafi wstawić tekst i modyfikować go

Materiał do lekcji:

Podstawa programowa:

Tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:

  • obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,
  • obiekty z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych

Przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami:

  • tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem