You are currently viewing Wprowadzenie do języka LOGO i programu Logomocja Imagine

Wprowadzenie do języka LOGO i programu Logomocja Imagine

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 6

autor – Grzegorz Adaszewski

Cel lekcji:

  • Uczeń potrafi wskazać wybrane elementy interfejsu (wyglądu) programu
  • Uczeń zna i potrafi zastosować komendy do poruszania się żółwiem- np, ws, pw, lw
  • Uczeń zna i potrafi zastosować komendy do usuwania elementów swojej pracy- cs, ct
  • Uczeń potrafi przy pomocy komendy powtórz stworzyć kwadrat

1. Zainstaluj program Logomocja Imagine w wersji demonstracyjnej https://logo.oeiizk.waw.pl/index.php?sr=demo

2. Obejrzyj film i spróbuj wykonać zadanie samodzielnie.

Źródło kanał Youtube Edukacja na maxa

Podstawa programowa:

Uczeń:

Formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:

  • sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;