You are currently viewing Woda, rodzaje roztworów wodnych

Woda, rodzaje roztworów wodnych

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 7
Autor: Ewa Łyczek


Temat : Woda, rodzaje roztworów wodnych

Po tej lekcji powinieneś wiedzieć :

  1. jak zbudowana jest cząsteczka wody,
  2. dlaczego jedne substancje dobrze, a inne trudno rozpuszczają się w wodzie,
  3. co to są roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny,
  4. dlaczego konieczne jest racjonalne gospodarowanie wodą.
Woda to najbardziej znany i rozpowszechniony związek chemiczny na Ziemi. Jest niezbędna do życia wszystkich organizmów. Woda miała wpływ na rozwój cywilizacji. O zasiedlaniu terenów decydowała dostępność wody słodkiej.
Wartość wody doceniamy dopiero wtedy, kiedy wyschnie woda”          Benjamin Franklin

Obejrzyj poniższą prezentację, dowiesz się więcej o budowie i właściwościach wody.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcje-w-sieci-WODA-SP-klasa-7-1.pdf” title=”Lekcje-w-sieci-WODA-SP-klasa-7″]
 
Możesz też pobrać plik z prezentacją.
Lekcje w sieci WODA SP klasa 7

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
V. Woda i roztwory wodne. Uczeń:

  1. opisuje budowę cząsteczki wody oraz przewiduje zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie;
  2. podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie oraz przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które z wodą tworzą koloidy i zawiesiny.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND