You are currently viewing Władza wykonawcza w Polsce

Władza wykonawcza w Polsce

Autorka: Agnieszka Martowicz

przedmiot: wiedza o społeczeństwie

klasa: 8 szkoła podstawowa

Temat: Władza wykonawcza w Polsce

Cele lekcji:

Dowiem się, kto sprawuje władzę wykonawczą w Polsce.

Poznam zasady wyboru i powoływania organów władzy wykonawczej.

Będę potrafił wyjaśnić, czym zajmują się organy władzy wykonawczej w Polsce.

 

Poniżej znajdziesz opracowanie dotyczące władzy wykonawczej w Polsce. Zapoznaj się z nim w swoim tempie. Następnie zweryfikuj poziom zapamiętania treści, wykonując zadania.

 

Zadania:

Zagraj w QUIZ

Wykonaj ćwiczenie interaktywne dotyczące procedury tworzenia nowego rządu dostępne TUTAJ. Nie podawaj swoich danych. W wyznaczonym miejscu wpisz dowolny znak z klawiatury i zatwierdź, klikając „Dołącz mimo tego”.

Poszerz wiedzę:

Zajrzyj tutaj, by dowiedzieć się, czym jest Rada Gabinetowa i jakie ma uprawnienia.

Odwiedź strony internetowe Kancelarii Prezydenta lub portal Rady Ministrów. Zobacz, jakie informacje możesz tam znaleźć. Zajrzyj do witryny Ministerstwa Edukacji Narodowej, by zapoznać się z najnowszymi aktualnościami.

 

Realizacja podstawy programowej:

XI. Demokracja w Rzeczpospolitej Polskiej

5) Uczeń wyjaśnia zasadę republikańskiej formy rządu; przedstawia sposób wyboru i podstawowe kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym osób pełniących ten urząd, które wybrano w wyborach powszechnych, oraz o działaniach urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Uczeń wyjaśnia zasadę trójpodziału władzy; objaśnia konieczność poparcia większości sejmowej dla Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (bądź jej działań); przedstawia podstawowe kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; podaje imiona i nazwiska urzędujących prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że decyzje podejmowane w wybranym ministerstwie mają wpływ na życie jego rodziny.