You are currently viewing Władza ustawodawcza w Polsce

Władza ustawodawcza w Polsce

Autor: Agnieszka Martowicz

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Klasa: 8 szkoła podstawowa

Temat: Władza ustawodawcza w Polsce.

Cele:

Dowiesz się, jakie organy stanowią władzę ustawodawczą w Polsce.

Poznasz informacje na temat funkcjonowania sejmu i senatu.

Będziesz potrafił powiedzieć, jak przebiega droga ustawy od jej wymyślenia do wejścia w życie.

 

Na początek musisz przypomnieć sobie, czym jest trójpodział władzy.  Znasz to pojęcie z poprzednich lekcji wos dotyczących ustroju demokratycznego w Polsce. Jeśli nie, na pewno zrozumiesz to zagadnienie po filmie.

Obejrzyj film i przejdź do dalszej części lekcji.

Podczas dzisiejszej lekcji przyjrzymy się dokładnie jednemu z filarów władzy w naszym kraju. Temu, który odpowiada za ustanawianie prawa, czyli władzy ustawodawczej.

Zerknij do poniższej prezentacji, przeczytaj uważnie jej treść, a następnie zajrzyj do zadań. Wybierz dwa z nich i zobacz, czy potrafisz poprawnie je wykonać.

Władza ustawodawcza

Jeśli wolisz, możesz tę prezentację obejrzeć z moim komentarzem.

 

 

 

 

Zadanie 3

Spróbuj rozwiązać krzyżówkę online dotyczącą haseł związanych z dzisiejszą lekcją.  Znajdź w podręczniku, encyklopedii lub w internecie wyjaśnienie słowa będącego hasłem głównym krzyżówki i zapisz je w zeszycie. Pamiętaj, że hasło to wiąże się z tematem władzy ustawodawczej.

Krzyżówka – Władza ustawodawcza

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

Dział: Demokracja w Rzeczpospolitej Polskiej

1. Uczeń wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym zajmuje się władza państwowa;

3. Uczeń wyjaśnia zasadę przedstawicielstwa (demokracji pośredniej); przedstawia zasady wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady działania i najważniejsze kompetencje izb parlamentu;

8. wyjaśnia zasadę trójpodziału władzy; objaśnia konieczność poparcia większości sejmowej dla Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (bądź jej działań); przedstawia podstawowe kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; podaje imiona i nazwiska urzędujących prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że decyzje podejmowane w wybranym ministerstwie mają wpływ na życie jego rodziny.