You are currently viewing Wizja zaświatów w Trenach Kochanowskiego i wybranych tekstach kultury.

Wizja zaświatów w Trenach Kochanowskiego i wybranych tekstach kultury.

Szkoła ponadpodstawowa
klasa 1
autorki: Katarzyna Włodkowska, Karolina Strógarek


Temat: Wizja zaświatów w Trenach Kochanowskiego i wybranych tekstach kultury.

Czego się dowiesz po lekcji?

Czym jest tren?

Jak wyglądała wizja zaświatów przedstawiona w „Trenie X” i innych tekstach kultury?

 

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

 

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  • Rozróżnia gatunki epickie, liryczne i dramatyczne (tren)
  • Rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego
  • Interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego
  • Rozpoznaje w tekście ironię, tragizm, określa ich funkcje w tekście
  • Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe
  • Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programem epoki
  • Wykorzystuje w interpretacji utworów potrzebne konteksty

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND