You are currently viewing Wirusy

Wirusy

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 5
Autor: Olivia Dycewicz


 

Temat: Wirusy

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Poznasz budowę wirusa.
  2. Poznasz cechy charakterystyczne wirusów.
  3. Poznasz sposób działania wirusów.
  4. Poznasz choroby wirusowe.

Zapoznaj się z prezentacją:

https://view.genial.ly/5e8a12ebba81d90dfb5c9b31/presentation-lekcja-wirusy

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  1. Różnorodność życia
  2. Wirusy – bezkomórkowe formy materii. Uczeń:

-uzasadnia, dlaczego wirusy nie są organizmami;

-przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS).