Wiosenne kodowanie

Wiosenne kodowanie

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna
klasa 1 – 3
Autor: Justyna Klimczyk


Temat : Wiosenne kodowanie

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Poznasz proste algorytmy pozwalające rozwiązać różne zadania.
2.
Będziesz doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań i łamigłówek.

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  • przybory do pisania

Ćwiczenia interaktywne w serwisie Digipuzzle

Wiosenne kodowanie - karta pracy

Karta pracy

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

  • układa w logicznym porządku: obrazki, polecenia (instrukcje) VII.1.1
  • tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu VII.1.2
  • rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów VII.1.3

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND