You are currently viewing Wieś i miasto, czyli gdzie żyjemy

Wieś i miasto, czyli gdzie żyjemy

szkoła ponadpodstawowa/ ponadgimnazjalna

geografia

klasa 1  i 3 po gimnazjum oraz 2 po szkole podstawowej

Autor:  Agata Adamczak


Temat:  Wieś i miasto, czyli gdzie żyjemy

Na tej lekcji dowiesz się:

https://pixabay.com/pl/photos/kuala-lumpur-bli%C5%BAni%C4%99ta-malezja-1820944/
  1. czym różni się miasto i wieś,
  2. gdzie są najlepsze warunki do powstawania osiedli ludzkich,
  3. jak rozwijało się osadnictwo w czasach historycznych.

Na tej lekcji nauczysz się:

  1. rozpoznawać różne typy wsi i zespołów miejskich,
  2. określać funkcje, które pełnią wsie i miasta,
  3. tworzyć mapę myśli na przykładzie mapy miast.

 

Drogi Uczniu,

poniżej znajduje się link, pod którym ukryte są treści dotyczące tematu: miasto i wieś, czyli gdzie żyjemy.

 

Miasto i wieś, czyli jak żyjemy- kliknij w tekst

 

https://pixabay.com/pl/photos/n%C3%B6rdlinger-ries-p%C5%82askowy%C5%BC-3653775/

 

 

Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

Szkoła ponadpodstawowa– zakres podstawowy VIII. Uczeń: 12) charakteryzuje zróżnicowanie poziomu rozwoju sieci osadniczej na świecie, wiążąc go ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym oraz etapem rozwoju gospodarczego; Szkoła ponadpodstawowa– zakres rozszerzony VIII. Uczeń: 6) identyfikuje funkcje, typy fizjonomiczne miast i formy zespołów miejskich na świecie, wiąże typy fizjonomiczne miast z kręgami cywilizacyjnymi oraz poziomem rozwoju gospodarczego państw. Szkoła ponadgimnazjalna – poziom podstawowy 1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata. Uczeń: 4) (…) opisuje procesy tworzenia się aglomeracji miejskich oraz ich formy; Szkoła ponadgimnazjalna – poziom rozszerzony 8. Ludność. Uczeń: 7) przedstawia (…) zróżnicowanie poziomu życia ludzi w miastach różnych typów i wielkości; 10) określa strukturę funkcjonalno-przestrzenną różnych miast i ocenia jej zmiany wraz z rozwojem państw;

 

 

 

 .