You are currently viewing Wielkanocne zwyczaje

Wielkanocne zwyczaje

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Jolanta Sikorska


Temat : Wielkanocne zwyczaje

 

Po tej lekcji będziesz umiał/umiała:

– wymienić zwyczaje wielkanocne;

– wyjaśnić znaczenie symboli wielkanocnych;

 

Przed Wami wirtualna tablica, na której znajdziecie informacje na temat Świąt Wielkanocnych. Klikajcie na numery od 1 do 6 aby poznać kolejne zadania.

Powodzenia 🙂

https://view.genial.ly/5e84e29659ee3c0df4eff513/interactive-content-wielkanoc

 

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

I.1.1 Słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;

 

I.2.3 Wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

 

I.3.2 Czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

 

I.4.1 Pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;

 

II.4.2 Układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych.

 

III.1.1 Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

 

III.1.9 Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

 

III.2.5 Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich;

 

V.2.3. Wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.;

 

VIII.2.3 Śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka utworów patriotycznych i historycznych;

 

 

 

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND