You are currently viewing Wielkanocne kodowanie

Wielkanocne kodowanie

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna
klasa 1 – 3
Autor: Justyna Klimczyk


Temat : Wielkanocne kodowanie

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Poznasz proste algorytmy pozwalające rozwiązać różne zadania.
2.
Będziesz doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań i łamigłówek.

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  • przybory do pisania

Ćwiczenia interaktywne w serwisie Digipuzzle

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wielkanocne-kodowanie-karta-pracy-1.pdf” title=”Wielkanocne kodowanie – karta pracy 1″]

Karta pracy do pobrania

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wielkanocne-kodowanie-karta-pracy-2.pdf” title=”Wielkanocne kodowanie – karta pracy 2″]

Karta pracy do pobrania

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

  • układa w logicznym porządku: obrazki, polecenia (instrukcje) VII.1.1
  • tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu VII.1.2
  • rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów VII.1.3

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND