You are currently viewing Where is the bank? pytanie o drogę

Where is the bank? pytanie o drogę

Where is the bank? – pytanie o drogę

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: V-VI

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/

 

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się i utrwalisz nazwy miejsc w mieście
 2. nauczysz się pytać o drogę i wskazywać drogę
 3. rozwiążesz quizy online
 4. obejrzysz film animowany

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

 

ZADANIE 1

Przypomnij sobie nazwy miejsc w mieście za pomocą jednej z poniższych gier:

 • memory:

https://learningapps.org/111511

 • hangman:

https://www.eslgamesplus.com/places-vocabulary-hangman-game-for-esl-vocabulary-practice/

 • krzyżówka

https://www.freddiesville.com/games/places-in-the-city-vocabulary-crossword-puzzle-online/

 

ZADANIE 2

 • Przypomnij sobie wyrażenia służące do wskazywania drogi:

http://jerome.boulinguez.free.fr/english/file/hotpotatoes/followtheroutevoc.htm

 • Możesz stworzyć listę tych wyrażeń w zeszycie lub w postaci fiszek (osobnych karteczek, na których z jednej strony piszesz słowo w języku angielskim, a na drugiej w języku polskim).

 

ZADANIE 3

 • Obejrzyj film i zapisz jak najwięcej wyrażeń, dzięki którym możemy zapytać kogoś lub udzielić komuś wskazówek dotyczących drogi.

 • Które z tych wyrażeń występowały również w quizie z zadania nr 2?

 

ZADANIE 4

Wykonaj zadanie na rozumienie ze słuchu: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions

 1. odtwórz dźwięk w filmie
 2. rozwiń strzałeczki na fioletowych paseczkach – tam ukryte są pytania do tekstu słuchanego
 3. rozwiąż te zadania

 

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: podróżowanie (orientacja w terenie, wycieczki, zwiedzanie, infrastruktura miasta)
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje miejsca.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).

 

 

 

 

 

 

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  WHERE IS THE BANK? – PYTANIE  DROGĘ był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.