You are currently viewing Where do you work? – opisywanie zawodów

Where do you work? – opisywanie zawodów

Język angielski
Szkoła podstawowa
Klasa: V-VI
Autor: Aniela Tekiela
Blog autorki 


Temat: Where do you work? – opisywanie zawodów

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się i utrwalisz nazwy zawodów,
 2. obejrzysz film prezentujący zawody, miejsca wykonywania tych zawodów oraz narzędzia potrzebne do wykonywania tych zawodów.

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki,
 2. smartfon,
 3. laptop/komputer,
 4. zeszyt i coś do pisania,
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej,
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu.

ZADANIE 1

a. odtwórz film:

b. wykorzystaj go do stworzenia opisów zawodów

c. wybierz 3 zawody z filmu i opisz je – na podstawie informacji z filmu, napisz jaki to zawód, gdzie dana osoba pracuje i z jakich narzędzi korzysta

PRZYKŁAD:

He is a shop assistant.

He works in a shop.

He uses money.

 

ZADANIE 2

a. pomyśl o 3 osobach dorosłych z Twojej rodziny,

b. napisz czym się zajmują, gdzie pracują i jakie narzędzia wykorzystują w swojej pracy.

PRZYKŁAD

My aunt is a teacher.

She works in a school.

She uses a computer and books.

 

ZADANIE 3

Skorzystaj z tej KARTY PRACY i przepisz rozwiązania do zeszytu.


Informacja dla nauczyciela

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: praca (popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu); życie prywatne (rodzina, znajomi i przyjaciele)
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje ludzi, zawody.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).

Przygotowane na licencji CC-BY-NC