You are currently viewing WHEN DO WE NEED THE PRESENT PERFECT? – kiedy potrzebujemy czasu Present Perfect?
szkoła podstawowa klasa VI-VIII

WHEN DO WE NEED THE PRESENT PERFECT? – kiedy potrzebujemy czasu Present Perfect?

Język angielski

WHEN DO WE NEED THE PRESENT PERFECT?

Szkoła Podstawowa

Kl. VI – VIII

Autor: Anna Kosik-Roczkalska

Cele:

  1. Wiesz, w jakich sytuacjach stosować czas Present Perfect.
  2. Potrafisz opisywać doświadczenia i czynności, które wydarzyły się niedawno stosując czas Present Perfect.
  3. Potrafisz układać zdania twierdzące, przeczące i pytające.
  4. Stosujesz różne określenia czasu typowe dla tego czasu (for/since, already, yet)

Temat: Kiedy potrzebujemy czasu Present Perfect? Tworzenie zdań i podstawowe konteksty użycia czasu Present Perfect.

– opisywanie czynności, które wydarzyły się niedawno, ale brak dokładnej informacji kiedy, a ich skutek jest widoczny w chwili mówienia; określanie długości trwania czynności lub stanu (for, since); opisywanie doświadczeń.

Co robić?

Obejrzyj prezentację w aplikacji gennial.ly zawierającą wyjaśnienia po angielsku i po polsku (ukryte w elementach interaktywnych), przykłady zdań, filmy i ćwiczenia online:

Pamiętaj o podświetleniu elementów interaktywnych.

Obejrzyj załączoną kartę pracy i postaraj się samodzielnie stworzyć zdania w czasie PRESENT PERFECT opisujące:

-wydarzenia, które zdarzyły się w przeszłości, ale mają rezultat w momencie mówienia,

-doświadczenia życiowe

-czynności i stany, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej.

 

Podstawa programowa:

-uczeń opanował podstawowe struktury gramatyczne i stosuje je w typowych kontekstach sytuacyjnych (Present Perfect – opisywanie doświadczeń, czynności, które wydarzyły się niedawno,ale brak dokładnej informacji kiedy; ich skutek jest widoczny w chwili mówienia; czynności trwające do chwili obecnej).