You are currently viewing What’s the matter? Idziemy do lekarza.

What’s the matter? Idziemy do lekarza.

Szkoła podstawowa

Język angielski

Klasa: VI-VII

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/

 

W trakcie tej lekcji:

 1. utrwalisz nazwy dolegliwości i chorób
 2. nauczysz się wyrażeń niezbędnych podczas wizyty u lekarza
 3. obejrzysz film, w którym zobaczysz dialog pacjenta z lekarzem
 4. nauczysz się udzielać rad

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

 1. obejrzyj ten film

https://www.youtube.com/watch?v=VPM2WYQetEo

 1. zrób listę 3 zdań jakie wypowiada lekarz i pacjent na zasadzie: pytanie – odpowiedź
 2. możesz włączyć napisy

PRZYKŁAD

PYTANIE: What’s the matter? ODPOWIEDŹ: I feel sick.

 

ZADANIE 2

 1. zagraj w Kahoot! Challenge
 2. wejdź na www.kahoot.it
 3. wpisz kod: 0272965
 4. w quizie poznasz słowo SHOULD i SHOULDN’T które oznacza POWINIENEŚ i NIE POWINIENEŚ
 5. dzięki tym słowom będziesz umiał udzielić komuś rady
 6. w trakcie gry, kiedy pojawią się poprawne odpowiedzi, przepisuj je do zeszytu

 

ZADANIE 3

 1. zobacz ten film

 

https://www.youtube.com/watch?v=LlC-Trk54Zg

 

 1. zobaczysz w nim osoby, które mają jakieś dolegliwości
 2. zapisz wszystkie urazy i dolegliwości z filmu, a następnie dopisz do każdej po jednej radzie dotyczącej tego, co należy zrobić w przypadku, kiedy coś takiego nam się przydarzy

PRZYKŁAD

headache – You should go to bed.

 


ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: zdrowie, części ciała, tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje dolegliwości, tworzy dialogi u lekarza.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).