You are currently viewing What time is it? – jak powiedzieć która jest godzina.

What time is it? – jak powiedzieć która jest godzina.

szkoła podstawowa

język angielski

klasa 4

Autor: Marzena Wywrocka

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

Po tej lekcji poprawnie określisz godzinę:

  • nauczysz się, jak zapytać o godzinę,
  • nauczysz się podawać godzinę,

Słownictwo : o’clock; half past; quarter to; quarter past, liczebniki 1-12;

pytanie What time is it?;  It’s …

Gotowi? Posłuchajcie rymowanki , w której poznacie to ważne pytanie i jak na nie odpowiedzieć.

Tick – tack, tick – tack, tick –tock!.

Let’s learn about the clock!

Let’s sing. Z tą piosenką nauczysz się, jak zapytać o godzinę oraz jak odpowiedzieć na takie pytanie.

Sprawdź, czy pamiętasz, jak odpowiadać na pytanie What time is it?

Ćwiczenie 1

https://learningapps.org/watch?v=p0pw76z9a20

Potrafisz określić pełne godziny? Zobacz, jak przedstawiamy inne.

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA

Ćwiczenie 2 – sprawdź, czy poprawnie określasz godziny.

https://learningapps.org/watch?v=paz5isu6320

A może wymyśliłbyś jakąś grę planszową, w której trzeba by określać czas i zagrałbyś  w nią z kimś z rodziny? Powodzenia!

Zadania uzupełniające:

Przygotowałam dla Was też dwie karty pracy – zobacz i sprawdź swoją wiedzę.

Załącznik

Zegar kl 4 ang
określanie czasu

 

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Worksheet1-1.pdf” title=”Worksheet1″]

ćw. ang kl. 4 cz.1

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Worksheet2-1.pdf” title=”Worksheet2″]

ćw ang kl 4 cz.2

 

 


Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Podstawa programowa – wersja II.1.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
  2. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

BY-NC-ND