You are currently viewing What do you know about viruses? – lekcja z National Geographic

What do you know about viruses? – lekcja z National Geographic

Język angielski

liceum, 1-3 LO

Autorka: Anna Leszczyńska

Blog „Schoolthemes -Spotkania z edukacją” https://schoolthemes.wordpress.com/

Nacobezu, czyli cele:

  1. Potrafisz czytać ze zrozumienie
  2. Potrafisz słuchać ze zrozumieniem
  3. Poznajesz i używasz słownictwo

 

Wszystkie zadania w kolejności ich robienia przedstawione zostały dla Was w linku – życzę Wam owocnej zabawy!

https://wakelet.com/wake/XxoueopQ_DnA0ENDdSk9V

Zagadnienia z podstawy programowej: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, zadania na rozumienie słownictwa

Materiały wykorzystane na lekcji pochodzą z National Geographic

Zdjęcia pochodzą z pixabay i wikimedia

Gry zostały wykonane przez autorkę: Ania Leszczyńska

Przygotowane na licencji

CC-BY-NC-ND