You are currently viewing WHAT ARE YOUR PLANS? BE GOING TO AND PRESENT CONTINUOUS FOR THE FUTURE

WHAT ARE YOUR PLANS? BE GOING TO AND PRESENT CONTINUOUS FOR THE FUTURE

szkoła podstawowa

język angielski

klasy – 6-8

Autor: Anna Kosik-Roczkalska


Temat: Jakie masz plany? Konstrukcja BE GOING TO i czas PRESENT CONTINUOUS jako formy wyrażania przyszłości.

Cel: poznasz różne sposoby mówienia o swoich planach na przyszłość.

Przebieg lekcji:

Obejrzyj prezentację w aplikacji genial.ly zawierającą wyjaśnienia, przykłady zdań, filmy i ćwiczenia interaktywne:

https://view.genial.ly/5e8efa72602d4b0e262f1339/presentation-talking-about-the-future

 

Pamiętaj o podświetleniu elementów interaktywnych.

Obejrzyj załączoną kartę pracy i postaraj się samodzielnie stworzyć zdania opisujące plany na przyszłość z wykorzystaniem wyrażenia BE GOING TO i czasu PRESENT CONTINUOUS.

Zakres podstawy programowej:

  • Podstawa programowa:-uczeń przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;-uczeń znajduje istotne informacje w załączonym materiale.

Karta pracy dołączona w pliku PDF

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/TO-BE-GOING-TO-and-PRESENT-CONTINUOUS.pdf” title=”Karta pracy kl.6-7 ang”]