You are currently viewing What are you wearing?- Co masz na sobie?

What are you wearing?- Co masz na sobie?

szkoła podstawowa

język angielski

klasa 1

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/


W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się mówić, jakie ubranka masz na sobie
 2. będziesz grał w quizy online
 3. „polował na ubrania” w swojej szafie
 4. nauczysz się piosenki z  YouTube

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. dostęp do szafy z ubraniami
 5. torba, walizka lub większe pudełko
 6. zeszyt i coś do pisania
 7. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 8. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 ZADANIE 1

 1. wejdź na tę stronę i rozwiąż quiz

https://www.anglomaniacy.pl/clothesQuiz.htm

 1. Twoim zadaniem jest dopasowanie odpowiedniego słowa do obrazka

ZADANIE 2

  1. włącz film na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

 1. W trakcie oglądania zatrzymuj film wtedy, kiedy dziewczynka lub chłopczyk będzie zakładać jakieś ubranko
 2. Jak zatrzymasz film, podejdź do swojej szafy lub szafy domowników, i znajdź w niej ubranko, jakie widziałeś na filmie
 3. Włóż to ubranko do jakiegoś pudełka, kosza lub walizki
 4. W trakcie szukania ubranek w szafie powtarzaj na głos nazwę ubranka, którego szukasz
 5. Kiedy film się skończy odtwórz go jeszcze raz – tym razem nie zatrzymuj filmu
 6. Twoim zadaniem będzie jak najszybsze odłożenie ciuszków, o których mowa na filmie na miejsce

ZADANIE 3

 1. jeśli masz możliwość, wydrukuj z tej strony https://www.anglomaniacy.pl/clothesPrintables.htm

materiał zatytułowany „BINGO” (znajduje się on mniej więcej w połowie strony)

 1. wytnij obrazki z tej karty pracy
 2. następnie włącz piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70

i zaznacz te ubranka, które pojawiały się w teledysku

 1. odsłuchaj piosenki jeszcze raz – za każdym razem, kiedy pojawi się w niej nowy ciuszek, zatrzymaj film i pokoloruj ten sam ciuszek w zbiorze obrazków jaki wcześniej wyciąłeś
 2. w trakcie odtwarzania piosenki staraj się powtarzać nazwy ciuszków, jakie słyszysz

 


ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących

jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); sklep; części garderoby

2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka:

1) rozumie sens krótkich wypowiedzi, prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami

3) znajduje w wypowiedzi określone informacje

 1. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne

(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub

dźwiękiem;

2) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

3) śpiewa piosenki – samodzielnie

4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;

2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

 1. W zakresie reagowania uczeń:

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

2) wyraża swoje upodobania.

 1. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym

przedmioty z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników

obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.