You are currently viewing Was ist dein Hobby? – Twoje hobby

Was ist dein Hobby? – Twoje hobby

Szkoła podstawowa
Język niemiecki

klasa V-VII

Autor: Aleksandra Bielska nauczycielka języka niemieckiego Facebook: Frau Bielska


Thema: Was ist dein Hobby? – Twoje hobby

W trakcie tej lekcji:

 1. dowiesz się, jak opowiedzieć o swoich zainteresowaniach  – powtórzysz zwroty, które już znasz i poznasz nowe
 2. obejrzysz krótki  film o Hannah i dowiesz się o jej zainteresowaniach

Czego potrzebujesz?

 1. Smartfon lub komputer + słuchawki 
 2. Dostęp do Internetu 
 3. Zeszyt i kolorowe mazaki

Los geht´s! 🙂 

Aufgabe 1.

 1. Otwórz prezentację TUTAJ, przeczytaj temat i zapisz w swoim zeszycie. (Strona 1)
 2. Dzisiejszy temat: Was ist dein Hobby? Co jest twoim hobby? 

Mein Hobby ist……   Computer / Reiten / Fußball .

Moje hobby to….. komputer / jazda konna / piłka nożna.

– gdy mówisz o jednej rzeczy.  (Strona 2)

Meine Hobbys sind Fußball und Tennis.

Moje hobby to….. piłka nożna i tenis.

– gdy mówisz o kilku zainteresowaniach.

 1. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie z tematu: Was ist dein hobby?

Aufgabe 2.

 1. Inne pytanie, które ktoś może Ci zadać, gdy pyta o zainteresowania, to:

Was machst du in deiner Freizeit? – Co robisz w czasie wolnym?

 1. Obejrzyj teraz filmik:

 1. Słuchaj i powtarzaj. 
 2. Odtwórz filmik jeszcze raz i zatrzymując filmik w odpowiednich miejscach – zapisz zwroty – zdania, które mówią kolejne osoby, gdy mówią o swoich zainteresowaniach.  Zanotuj je w zeszycie i narysuj obrazek lub symbol, np.:

Ich spiele Fußball. –

Aufgabe 3.

 1. A teraz sprawdź, co zapamiętałeś! Spójrz na zwroty i je przetłumacz. Jeśli nie pamiętasz, nie martw sie, po kliknięciu w fiszke zobaczysz właściwy obrazek.

 1. Jeszcze jedno zadanie. Połącz obrazki ze zwrotami.

Aufgabe 4.

 1. Odtwórz teraz filmik, w którym Hannah mówi o swojej pasji. 

2. Odpowiedz na poniższe pytania – zdecyduj: prawda (richtig) czy fałsz (falsch)

 1. Die Kinder trainieren Fußball. RICHTIG   FALSCH
 2. Die perfekte Stabilität ist wichtig. RICHTIG   FALSCH
 3. Der Rhythmus hilft beim Werfen. RICHTIG   FALSCH

Aufgabe 5.

 1. Spróbuj nagrać filmik telefonem, w którym przedstawisz swoje zainteresowania – użyj zwrotów, które poznałeś w tej lekcji! 

Jeśli nie masz takiej możliwości, zrób plakat, na którym przedstawisz swoje hobby – nie zapomnij zapisać kilku zdań, które dziś poznałeś! 

Informacja dla nauczyciela

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: świat przyrody -pogoda.
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje ludzi, zawody.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych – film.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki, szkice)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (serwis YT, aplikacje z zadaniami online).
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy oraz zwrotów).
 8. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 9. Uczeń posiada świadomość językową – podobienstwa i roznice w budowie zdań.

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  Was ist dein Hobby? – Twoje hobby był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND