You are currently viewing Walory turystyczne Polski

Walory turystyczne Polski

szkoła podstawowa

geografia

klasa 7

Autor: Małgorzata Gardner

powtoon: Weronika Hańczyk


Temat: Walory turystyczne Polski.

 

Drogi uczniu,  na tej lekcji:

https://pixabay.com/
  1. Podasz przykłady walorów przyrodniczych i kulturowych Polski. 
  2. Zapoznasz się z polskimi obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości (UNESCO). 
  3. Zastanowisz się i zauważysz powiązania pomiędzy walorami przyrodniczymi a rozwojem turystyki na wybranych obszarach. 

Pamiętaj, że nie musisz wszystkiego robić naraz.  

Na samym początku zapraszam do obejrzenia krótkiego fimiku, który wprowadzi Cię w temat.

 

Obejrzyj krótki film.

 
 Spróbuj określić, z jakich pasów ukształtowania powierzchni Polski pochodziły zdjęcia? Czy jakiś pas został pominięty?  Korzystając z filmu uporządkuj zauważone walory turystyczne na przyrodnicze i kulturowe. Zapisz je w najwygodniejszy dla Ciebie sposób.

W Polsce znajduje się 16 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości (UNESCO). Masz je w podręczniku do geografii. Żeby łatwiej je zapamiętać, skorzystaj z gry:  

Możesz też rozwiązać test:

TEST

 

 Jeśli masz ochotę, ułóż własną grę i zadaj ją swojemu nauczycielowi do rozwiązania. Na pewno się ucieszy!

 

Na pewno nie masz wątpliwości, że im więcej walorów turystycznych, tym większe szanse na rozwój turystyki na danym obszarze.Na podstawie własnych obserwacji lub podręcznika napisz krótko jak rozwinęła się turystyka w wybranym przez siebie obszarze, najlepiej niedaleko miejsca zamieszkania (ale jeśli kręci Cię inne miejsce, nie ma problemu). Jak na jej rozwój wpłynęły walory turystyczne i czy rozwój turystyki wpłynął na wybrany obszar i ludzi tam mieszkających dobrze, czy źle? A może i tak, i tak? Zapisz proszę kilka argumentów. 

Powodzenia 🙂

Dla nauczyciela:

Lekcja realizuje poniższe punkty podstawy programowej:

Dział X: (…) atrakcyjność turystyczna Polski  (X.15) uczeń charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz wybrane obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości położone w Polsce, dokonując refleksji nad ich wartością; 

Dział XI: Wpływ (…) walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki (XI.7uczeń określa wpływ walorów przyrodniczych Pobrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach 

 

.