You are currently viewing W świecie mitologicznych stworzeń.

W świecie mitologicznych stworzeń.

szkoła podstawowa

język polski

klasa V, VI

Autor: Agnieszka Pietnoczka


Cele:

– poznam wybrane mitologiczne stworzenia

– utrwalę odmianę rzeczownika przez przypadki

 

Temat: W świecie mitologicznych stworzeń.

 

Mitologia grecka pełna jest stworzeń, o których się nikomu nie śniło. Wielu twórców gier, które znasz, a może nawet w nie grasz, filmów i powieści sięga do kultury starożytnych Greków po pomysły w budowaniu postaci i ich przygód.

 

Zadanie 1

Zajrzyj do mitycznego świata i obejrzyj film (5 min). Wykonaj według swojego pomysłu notatkę, która będzie zawierać:

– nazwy mitologicznych stworzeń

– dwie ciekawostki o każdym z nich.

Zadanie 2

Nazwy mitologicznych stworzeń są rzeczownikami. Rzeczownik to odmienna część mowy. Odmienia się przez przypadki i liczby.

Spróbuj odmienić wybraną nazwę w liczbie pojedynczej i mnogiej. W razie trudności zajrzyj tu: kliknij

Zadanie 3

Czy wiesz, które mitologiczne stworzenie mogłoby stać na straży twych drzwi, gdyby była taka możliwość?

Zajrzyj do quizu, pobaw się w trakcie jego rozwiązywania i dowiedz się więcej o mitologicznej kreaturze, która została ci przypisana w quizie. Informacji wyszukaj w różnych źródłach wiedzy. Sprawdź, czy dopasowana do ciebie kreatura pochodzi z mitologii greckiej.

Quiz znajdziesz tutaj – kliknij


Podstawa programowa.

Uczeń:

I.2.13) świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe

i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży;

II.1.2) odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych;

III.2.4) redaguje notatki;

IV.2 doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

IV.3 korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje.