You are currently viewing W Amazonii

W Amazonii

szkoła podstawowa

geografia 

klasa 8

Autor:  Monika Stasiuk


Temat: W Amazonii.

https://pixabay.com/pl/photos/amazonia-ekwador-zach%C3%B3d-s%C5%82o%C5%84ca-4412620/

Po tej lekcji będziesz umiał/ła:

  1. opisać klimat lasów równikowych;
  2. omówić warunki życia panujące w lesie równikowym; 
  3. rozpoznać wybrane gatunki zwierząt i roślin żyjących w lesie równikowym. 
  4. określić położenie wilgotnych lasów równikowych w Amazonii oraz opisywać ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, kontynentalnej i globalnej; 
  5. omówić główne przyczyny zmian zachodzących na obszarze wilgotnych lasów w Amazonii; 

 

 

Przed Wami wirtualna tablica. Po lewej stronie znajdziecie najważniejsze informacje na temat Amazonii. Zapoznajcie się z nimi uważnie. Z prawej strony znajdują się linki do ciekawych filmików, które pozwolą Wam rozszerzyć wiadomości na ten temat. Miłej zabawy 🙂

 

Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

IV Krajobrazy świata:

1) wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów;  

2) odczytuje wartość i opisuje przebieg temperatury powietrza oraz rozkład opadów atmosferycznych na podstawie klimatogramów i map klimatycznych;  

3) przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach;  

4) rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów; 

 5) prezentuje niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć mieszkańców poznawanych obszarów;  

6) identyfikuje współzależności między składnikami poznawanych krajobrazów i warunkami życia człowieka;  

7) ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów. 

  XVI. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej 

4) identyfikuje konflikt interesów między gospodarczym wykorzystaniem Amazonii a ekologicznymi skutkami jej wylesiania; 

 .