You are currently viewing Usuwanie zmian w tekście w programie MS Word

Usuwanie zmian w tekście w programie MS Word

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 4- 5

autor – Grzegorz Adaszewski

Cel lekcji:

  • Uczeń utrwala wiedzę dotyczącą formatowania tekstu.
  • Uczeń potrafi usunąć formatowanie tekstu za pomocą funkcji usuń formatowanie.
  • Uczeń potrafi usunąć formatowanie tekstu za pomocą skrótu ctrl + spacja.
  • Uczeń potrafi usunąć formatowanie tekstu za pomocą uprzedniego wstawienia tekstu do programu notatnik.
  • Uczeń dostrzega wady i zalety zaprezentowanych sposobów.

  1. Obejrzyj filmy, które ułatwią Ci zrozumieć materiał.

Źródło kanał Youtube Edukacja na maxa

Podstawa programowa:

Tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane.