You are currently viewing Urbanizacja Ameryki

Urbanizacja Ameryki

szkoła podstawowa

geografia

klasa 8

Autor:  Monika Stasiuk


Temat:  Urbanizacja Ameryki.

 

Na tej lekcji:

  1. Dowiesz się jak rozmieszczona jest ludność Ameryki
  2. Poznasz czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności
  3. Przypomnisz sobie, co to jest urbanizacja oraz wskaźnik urbanizacji
  4. Przypomnisz sobie, co to jest aglomeracja i jakie są jej rodzaje
  5. Dowiesz się czym jest megalopolis
  6. Poznasz skutki urbanizacji

Zapoznaj się z materiałem przygotowanym w prezentacji dotyczącym urbanizacji Ameryki. Na jego podstawie uzupełnij załączoną grafonotkę. Zapisz w zeszycie temat lekcji, a pod nim wklej uzupełnioną przez siebie notatkę graficzną.

Zajrzyj także na wirtualną tablicę. Znajdziesz tam materiały dodatkowe do dzisiejszej lekcji m.in.. dowiesz się, co wpływało na rozwój miast, jak wygląda życie w fawelach, czym różnią się miasta europejskie od amerykańskich. Miłej zabawy.

Link do tablicy:

 

Zachęcam Cię do wykonania zadania dodatkowego, które utrwali materiał, który omawialiśmy na ostatnich lekcjach.

Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

I. 7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. XVI. 6. Określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej oraz wyjaśnia przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej.

 .