You are currently viewing Upadek i odbudowa państwa Piastów – Bolesław II Szczodry i Władysław Herman

Upadek i odbudowa państwa Piastów – Bolesław II Szczodry i Władysław Herman

Autor: Arkadiusz Pater

Kanał YT autora: CoZaHistoria

Szkoła ponadpodstawowa, klasa 1

Szkoła podstawowa, klasa 5

Temat: Upadek i odbudowa państwa Piastów – Bolesław II Szczodry i Władysław Herman

Cele dla ucznia:

  1. Dowiesz się, jak zmieniały się granice państwa pierwszych Piastów.
  2. Poznasz charakterystykę stosunków politycznych pomiędzy Polską a jej sąsiadami.
  3. Dowiesz się, jak przebiegał spór Bolesława II z biskupem Stanisławem.
  4. Będziesz potrafił ocenić rządy Bolesława II Szczodrego (Śmiałego) i Władysława Hermana.

 

Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu filmów o Piastach. Dziś tematem będą dwaj władcy – Bolesław II Szczodry i Władysław Herman. Sprawdźcie, jaki mieli wpływ na losy państwa. Za ich czasów sytuacja w kraju była bardzo dynamiczna.

Pod poniższym linkiem zostawiam dla Ciebie dodatkowe materiały, w których wykorzystasz wiedzę zawartą w odcinku.

Materiały dla ucznia

Zagadnienia z podstawy programowej

Szkoła podstawowa

V. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

4) Uczeń charakteryzuje odbudowę i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.

Szkoła ponadpodstawowa

IX. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Uczeń:

2) opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w X–XII w.;

3) rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X–XII w.;

4) zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w X–XII w.

poziom rozszerzony:

Uczeń:

3)dokonuje bilansu panowania władców piastowskich (do 1138 r.);

4) charakteryzuje spór Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem.