You are currently viewing Układ oddechowy – powtórzenie wiadomości

Układ oddechowy – powtórzenie wiadomości

Biologia, kl. 7

Autor: Sylwia Tambelli

Temat: Układ oddechowy – powtórzenie wiadomości


 

Powtórz poznane wiadomości na temat budowy i funkcji poszczególnych elementów układu oddechowego człowieka. Rozwiązanie każdego zadania to 3 wyrazy, które złożą się na cytat dotyczący roli tlenu w życiu człowieka. Kiedy złożysz całą wypowiedź poznasz już, postaraj się ustalić kto wypowiedział te słowa.

STACJA 1

https://learningapps.org/watch?v=p469f3qxj20Rozwiąż krzyżówkę wpisując do niej narządy i elementy układu oddechowego.

STACJA 2

Czy potrafisz nazwać te choroby układu oddechowego?

https://www.flippity.net/sh.php?k=1mzhxu3QfJsNn95tbMXO2K74R4n9hm4Kbvtzfmc-mGYw

STACJA 3

Sprawdź swoją znajomość procesu oddychania wewnątrzkomórkowego.

https://wordwall.net/play/1287/055/479

STACJA 4

https://learningapps.org/watch?v=pv5xk46ya20

STACJA 5
Rozwiąż rebus końcowy.

https://docs.google.com/drawings/d/10N0BB8-IUOAWpqtTQ7gctmG8W_BCBFVda9UEKfuNy_c/edit?usp=sharing

Kto to powiedział?

Dla nauczyciela:

Podstawa programowa:

Uczeń zna elementy układu oddechowego, rozumie na czym polega mechanizm wentylacji płuc,

Rozumie na czym polega rola tlenu w procesie uzyskiwania energii, potrafi nazwać podstawowe

choroby układu oddechowego.