You are currently viewing Typy powieści.

Typy powieści.

szkoła podstawowa

język polski

klasa 6-8

autor: Justyna Zaryczańska, Magdalena Zaryczańska

blog autorek – kliknij


Temat: Poznajmy typy powieści.

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:

  1. Co to jest powieść  i jakie są jej cechy.
  2. Jakie wyróżniamy typy powieści.

Drogi Uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonuj zadania. Na końcu czeka Cię niespodzianka!

Powodzenia!

 

Informacje dla nauczyciela:

KLASY IV – VI

I.1.3. rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;

III.2.4. redaguje notatki;

IV.2. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

IV.3. korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;

IV.9. rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.

 

KLASY VII – VIII

I.1.1. rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;

I.1.2. rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;

IV.8. rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.