You are currently viewing Tworzymy poziomy do gry w Scratch 3.0

Tworzymy poziomy do gry w Scratch 3.0

szkoła podstawowa

informatyka

klasa- 5-8

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń wie czym jest scena i potrafi stworzyć nowe sceny
  • Uczeń potrafi przy użyciu skryptów warunkowych zmieniać tła
  • Uczeń potrafi stworzyć nową zmienną
  • Uczeń potrafi przypisać zmienną do konkretnego działania
  • Uczeń potrafi odnajdywać błędy we własnych skryptach

Materiał do zajęć:

Podstawa programowa:

1) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:

  • rozwiązanie problemów z życia codziennego i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej, pisemne wykonanie działań arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie,
  • osiągnięcie postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub uporządkowanym, znalezienie elementu najmniejszego i największego,
  • sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.